fbpx

Požehnané vianočné sviatky

Požehnané vianočné sviatky

Vianoce sú čas, kedy sa otvárajú dvere našich sŕdc a šíri sa vôňa lásky, pokoja a radosti. V tejto chvíli, keď svetlo vianočnej hviezdy jemne osvetľuje naše cesty, chceme vám všetkým popriať požehnané Vianoce.

V našej piaristickej škole cítime silu spoločenstva a hodnoty vzdelávania, ktoré nás spojili do jednej veľkej rodiny. V tento sviatočný čas vám prajeme, aby ste zažili hĺbku pokoja, ktorú prináša narodený Boh.

Nech sa vám otvoria dvere do sŕdc tých, ktorých máte radi, a nech každý okamih strávený spolu s rodinou a priateľmi bude plný šťastia a radosti. Nech Vám Vianoce prinášajú nielen darčeky pod stromčekom, ale aj nekonečnú radosť z drobných radostí života.

V tejto vianočnej atmosfére si pripomíname hodnoty, ktoré tvoria základy našej školy – lásku, vzdelanie a spoločenstvo. Nech nám tieto hodnoty pomáhajú lepšie porozumieť svetu a budovať silné vzťahy s tými, ktorí sú okolo nás.

Všetkým našim žiakom, ich rodinám, učiteľom, pracovníkom a všetkým, ktorí nás podporujú, prajeme šťastné a požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2024.

(admin s A.I.)