Všetky Príspevky

Výchovné a kariérové poradenstvo

Výchovný poradca pre ZŠ: Mgr. Anežka Kútiková Kontakt: anezka.kutikova@piaristi-pd.sk                  +421 46 54 24 997 /klapka 244 školský špeciálny pedagóg/ Konzultačné hodiny: štvrtok od 8:45 do 10:30 1. poschodie číslo dverí 52  /kancelária...

Viac

Školský psychológ

Školský psychológ: PhDr. Marta Dudžíková Kontakt: marta.dudzikova@piaristi-pd.sk    Konzultačné hodiny: pondelok od 7:30 do 15:30                                     utorok      od 7:30 do 15:30 1. poschodie číslo dverí 52 /kancelária...

Viac

Stredoškolské sociálne štipendium

Stredoškolské  sociálne  štipendium (školský rok 2017/2018) Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),  podľa  § 149 Štipendium. Môžeš oň požiadať, ak: si žiakom...

Viac