fbpx

Autobus má 15 ton!

Autobus má 15 ton!

… a mnohé ďalšie zaujímavosti sa dozvedeli žiaci 3. A a 3. B na exkurzii v spoločnosti SAD  Prievidza. Obohatili si tak vedomosti aj v dopravnej výchove. (Mgr. Renáta Sladkayová)

Viac

Patrocínium 2023

Patrocínium 2023

Mnohých určite potešilo, že sme v pondelok 27. novembra 2023 prišli do školy, no riadne vyučovanie nás nečakalo. Prečo? V tento deň sme oslavovali patrocínium. Ráno sme začali spoločnou svätou omšou, ktorú celebroval páter Peter Valachovič. Vo...

Viac

Ako bolo na Erasme vo Francúzsku?

Ako bolo na Erasme vo Francúzsku?

Dominika Rybárová: Prvý celý deň nášho pobytu vo Francúzsku. Ráno sme sa všetci spoločne stretli v škole v Toulone. Privítal nás pán riaditeľ ich školy a mali sme občerstvenie s tradičnými francúzskymi pochutinami. Potom sme boli na vyučovacích...

Viac

Tu sa učíme hrou

Tu sa učíme hrou

Ici, on apprend en s’amusant – Tu sa učíme hrou Hodiny francúzštiny sme si v príme spestrili spoločnou prácou na projekte „Moja partia kamarátov“. Namiesto individuálnej práce sme pracovali na  spoločnom dielku. Každý si pripravil text o sebe...

Viac

Tvoriví SOŠ-kári

Tvoriví SOŠ-kári

Študenti na SOŠ v rámci odborných predmetov veľa tvoria. Na dnešnej hodine sa zahrali na žiakov základnej školy a svoje výrobky si aj vyskúšali. Hra patrí medzi najlepšie učebné metódy. (Mgr. Adriána Budiašová)

Viac

Ukrajina a iné krízy sveta

Ukrajina a iné krízy sveta

Dnes sme sa v dome kultúry zúčastnili diskusie s dokumentaristom Palom Pekarčíkom, spoluautorom filmu Svetloplachosť. Organizovala to nezisková organizácia Seeds spolu s Obchodnou akadémiou Prievidza. Filmár nám ukazoval videá a fotografie hlavne...

Viac

Majstrovstvá okresu v šachu

Majstrovstvá okresu v šachu

Dňa 8. 11. sa v CVČ Bojnice konali majstrovstvá okresu v šachu ZŠ. Naše družstvo v celkovom hodnotení zvíťazilo, v kategórii chlapcov zvíťazil Michal Maroši a v kategórii dievčat obsadila Margaréta Žišková 3. miesto. Naše družstvo reprezentovali...

Viac