Aktuálne1

Do školy na „bajku“

V dňoch 11. – 14. 9. sa naša škola zapojila do celoslovenského projektu Európsky týždeň športu a mobility akciou Do školy na „bajku“. V týchto dňoch ten, kto prišiel do školy na bicykli získal pre svoju triedu 1 bod. Po piatkovom sčítaní bodov...

Viac

Stratení v meste módy

Na SOŠ už v prvých poprázdninových dňoch padlo rozhodnutie urobiť si hneď v septembri spoločný výlet / exkurziu do Trenčína – mesta módy na 2. ročník rovnomennej výstavy s podtitulom Legenda sa vrátila. Triedy I. F, II. F, III.F a IV. F sa...

Viac

Verejná zbierka

Verejná zbierka na podporu piaristických škôl   Názov zbierky: Pietas et Litterae číslo zbierky: 000-2017-033377 Organizátor zbierky: Rehoľa piaristov na Slovensku Trvanie zbierky: 1. november 2017 – 31. august 2018 Spôsoby...

Viac

Nové študijné odbory

Oznamujeme Vám, že v školskom roku 2019/2020 budeme na našej strednej odbornej škole otvárať 2 nové 4ročné študijné odbory, a to: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a odbor multimédiá.

Viac