Aktuálne témy

Oblečme si milosrdenstvo

Milí rodičia, žiaci a študenti! V tomto týždni pokračujeme v našej celoškolskej aktivite za podporu hodnôt „Oblečme si milosrdenstvo“. Okamihy z druhého týždňa, v ktorom svojím zeleným oblečením hovoríme všetkým, že slovo PROSÍM je pre nás a pre...

Viac

Poďakovanie

Ďakujeme za pomoc pri vydaní ročenky školy. Ročenku školy za školský rok 2017/2018 už viacerí máte doma aj vďaka sponzorom, ktorí nám prispeli na jej vydanie. Touto cestou sa chceme poďakovať tým, ktorí ju spracovali. Srdečne ďakujeme...

Viac

Oblečme si milosrdenstvo

Milí rodičia, žiaci a študenti! V tomto týždni sa nám podarilo úspešne zahájiť akciu „Oblečme si milosrdenstvo“, v ktorej sme pozvaní vyjadriť svojím oblečením vzťah k 3 hodnotám v živote človeka – VĎAČNOSŤ, PROSBA, ODPUSTENIE. ...

Viac

Vianočný pozdrav

Zvestujem vám veľkú radosť: Dnes sa vám narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ Lk 2,10-11   Milostiplné a požehnané vianočné sviatky, radosť betlehemského Dieťaťa a hojnosť darov Ducha Svätého   „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka...

Viac