fbpx

Kreatívne stvárnenia stavby bunky

Kreatívne stvárnenia stavby bunky

Kto chce pochopiť živú prírodu, potrebuje pochopiť jej základný stavebný „kameň“. Aj porozumenie horúcim témam dnešnej doby (vírusová infekcia, princíp fungovania vakcín) je závislé na porozumení bunke. Mnohí z nás na strednej toto...

Viac

Jeseň na Mariánskom vŕšku

Jeseň na Mariánskom vŕšku

Slnečné dni plné napadaného lístia prilákali prvákov na obhliadku svojej krásy. Cvičenie v telocvični zamenili za vychádzku na Mariánsky vŕšok, kde naplno využili zdravý svieži vzduch babieho leta. Modlitbou pri kríži si pripomenuli blížiace sa...

Viac

Hrozienkový a jabĺčkový deň u prvákov

Hrozienkový a jabĺčkový deň u prvákov

O tom, že vitamíny sú dôležité už prváci istotne nebudú pochybovať. Veď celý deň riešili samé vitamínové úlohy: predstavili hrozienkového kráľa aj princeznú, hľadali ukryté hrozienka, hrali divadielko o jabĺčku a spievali o ňom pesničku...

Viac

Kurz sebapoznania

Kurz sebapoznania

Poznať samých seba je veľmi dôležité – pre úspech v živote, pre voľbu správneho povolania, ale  aj pre výber vhodného životného partnera, či pre radosť z každého dňa.  To, kým skutočne sme a do akej miery si to uvedomujeme, je základom našej...

Viac

Workshop Projektový manažment

Workshop Projektový manažment

Dnes sa u nás konal 90min workshop na tému Projektový manažment. Zúčastnili sa ho dievčatá z 1.G a z 2.G. Vďaka občianskemu združeniu “Aj ty v IT” sa dievčatá dozvedeli napríklad aj to, čo je to Ganttov diagram. Vo dvojiciach sa snažili...

Viac

Školské kolo Zenitu 2021

Školské kolo Zenitu 2021

Dnes sa 4 hodiny štyrom žiakom „z hlavy dymilo“. Vďaka pánovi učiteľovi Stančíkovi sme premenili čitáreň na „programátorské doupě“. Školského kola súťaže Zenit sa zúčastnili: najmladší Šimon Jurica (2.G, kategória B)...

Viac