Archív 2018/2019

Vianočný pozdrav

Zvestujem vám veľkú radosť: Dnes sa vám narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ Lk 2,10-11   Milostiplné a požehnané vianočné sviatky, radosť betlehemského Dieťaťa a hojnosť darov Ducha Svätého   „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka...

Viac

Fyzikálna exkurzia do CERN-u

Dňa 3.10.2018 sme sa vybrali spoznávať krásy Švajčiarska. Našou prvou zastávkou bolo fyzikálne múzeum Technorama vo Wintherthure. Mali sme možnosť si vyskúšať rôzne fyzikálne pokusy. Bolo zaujímavé vidieť ako fungujú rôzne mechanizmy. Na ďalší...

Viac

Korčuliarska sezóna sa začala

Keďže konečne zima ukázala svoju silu a priniesla ochladenie, deti z našej školy v rámci telesnej výchovy pravidelne vymieňajú priestory telocvične za klzisko na námestí. Veď zdravý pohyb na čerstvom vzduchu počas vyučovania je príjemná zmena...

Viac

Praktické vyučovanie vlastivedy

Učivo vlastivedy sa snažíme so žiakmi učiť prakticky. Nielen memorovať z učebnice, ale aj zažiť, vidieť, prakticky vyskúšať. Pri vyučovaní učiva o tieňoch a o svetových stranách sme veľa času trávili vonku – na školskom dvore a tiež na...

Viac

Návšteva Zvonárike domu v Lazanoch

Žiaci 3. ročníka našej základnej školy mali možnosť v utorok 12.decembra navštíviť Zvonárike dom v Lazanoch. Tento dom dýcha históriou. Nachádzajú sa v ňom rôzne staré veci, ktoré pochádzajú od obyvateľov Lazian a tiež z blízkeho okolia tejto...

Viac

Imatrikulácie 2018

Posledný deň pred dlho očakávanými jesennými prázdninami bol venovaný imatrikuláciám našich milých prvákov. Tak ako po iné roky, i tentokrát sme sa stretli v priestoroch útulnej auly Žilinskej univerzity, aby sme všetci spolu strávili príjemné...

Viac

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – školské kolo

Dňa 11. 12. 2018 sa konalo školské kolo Dejepisnej olympiády v dvoch kategóriách – v kategórii C (9. ročník) a v kategórii E (7. ročník). Z deviatakov sa do súťaže zapojili dvaja žiaci (už skúsení a úspešní olympionici) Jakub Struhačka a Andrej...

Viac