Archív 2018/2019

Sicília 2018

Výmenný pobyt očami žiakov Dňa 23. septembra 2018 sme vycestovali s projektom „Europa, was verbindet uns?“ v rámci programu Erasmus+ na výmenný pobyt na Sicíliu do mestečka Giarre. Keďže našich talianskych kamarátov sme hostili u nás na...

Viac

DOPRAVÁČIK

Dňa 21.9. sa naše ihrisko zaplnilo deťmi zo ŠKD aj piaristickej MŠ. Mali sme DOPRAVÁČIKA. Deti sme rozdelili do dvoch skupín, aby boli dodržané všetky bezpečnostné pravidlá v cestnej premávke. Hlavne deti boli s podujatím veľmi spokojné. Už teraz...

Viac

Deň jablka a Deň šalátov v MŠ

Deň jablka   Kedy?  8.10.2018 dopoludnia Kde?    V našej MŠ Tešíme sa     Deň šalátov     Kedy? 15.10.2018 dopoludnia Kde? V našej MŠ Zodpovedná za dodatočné vyzbieranie financií je p.uč. Saška Andraši. Tešíme sa  

Viac

Jesenný zber papiera

V dňoch 8. 10. (pondelok) – 12. 10. 2018 (piatok) sa uskutoční  zber papiera. Papier je možné priniesť ráno 7:00 – 8:00 a poobede 14:00 – 16:00 na školský dvor, prípadne odovzdať priamo v zberných surovinách a priniesť potvrdenie a peniaze. V...

Viac

Milí rodičia!

Ako ste boli informovaní na plenárnom ZRPŠ, Rehoľa piaristov na Slovensku aktuálne pripravuje vizitáciu našich škôl. Chceme vás teda poprosiť o spoluprácu vo vyplnení dotazníka, ktorý nám pomôže pri hodnotení a diskutovaní o tom, ako jednotlivé...

Viac