fbpx

Duchovná obnova: sekunda / kvinta

V dňoch 21. 10. popoludní a 22. 10. októbra dopoludnia vytvorili žiaci kvinty a sekundy úžasnú atmosféru duchovnej obnovy. Kvinta ako organizátor výborne zvládla prípravu programu plného hier, zábavy ale aj ponaučenia. Sekunda ako účastník sa...

Viac

Hodina biológie na minifarme

Krásne októbrové počasie využili  žiaci 6.A a prímy na zážitkové vyučovanie hodiny biológie na malej rodinnej farme neďaleko centra Prievidze. Na vlastné oči okrem iného videli, kde má sliepka uši, aký je rozdiel medzi hrabavou a vodnou hydinou...

Viac

Študentská kvapka krvi

Veľmi nás teší, že aj medzi našimi študentami maturitných ročníkov sa našli dobrovoľníci, ktorí prekonali strach a rozhodli sa prvýkrát darovať krv. Prajeme im veľa zdravia a odvahy, aby sa z nich časom stali hrdí nositelia Janského plakety. Mgr...

Viac

Erasmus Days

V dňoch 10. – 12. októbra 2019  prebiehala celosvetová  kampaň Erasmus Days, ktorá vyzdvihuje prínos Erasmus +. Piaristická spojená škola F. Hanáka úspešne realizuje projekt v rámci Erasmus + „Europa, was verbindet uns?“ Tento rok sme aj my...

Viac

PRIEVIDZA E-GUIDE

      Dňa 11 . októbra 2019 uskutoční Piaristická spojená škola F. Hanáka praktickú prezentáciu „Mestskej ralley“,  ktorá je výstupom  projektu Erasmus + Europa, was verbindet uns?  Aktivita „Mestská ralley“  je inovatívna učebná...

Viac

Toulon 21.9. – 28. 9. 2019

Bah bon, ako vyskúšať všetky dopravné prostriedky za jeden týždeň? Stačí sa vybrať do Francúzska. Už len kým sme v sobotu prišli do Paríža, s kuframi sme prebrázdili letisko, autobusové, vlakové a metro stanice. A ako zistíte, že v Paríži ste na...

Viac

PRVÍ ABSOLVENTI ECDL KURZU

ECDL (European Computer Driving Licence), resp. Európsky vodičský preukaz na počítače je systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača. Certifikáty...

Viac

Noc výskumníkov s našimi víťazmi

Koncom minulého školského roka sa 8 šikovných študentov kvinty zapojilo do celoslovenskej súťaže v tvorivom písaní – Štefánikova pohľadnica. Ich úlohou bolo naštudovať si základné informácie o vedeckých pobytoch M. R. Štefánika a v jeho...

Viac