fbpx

Dôležitý oznam

Dňa 4. októbra 2013 sa za každého počasia všetci žiaci základnej školy a gymnázia zúčastnia účelového cvičenia. V tento deň bude ŠKD otvorený len v raňajších hodinách do 8.00h. vedenie školy

Viac

Slovensko chce život!

Túžba. Modlitba. Láska. Svedectvo. Zmena. Národný pochod za život v Košiciach, v hlavnom európskom meste kultúry v roku 2013, vznikol z naliehavej potreby a túžby priniesť spoločenskú zmenu. Dlho očakávaná pripravovaná udalosť, ktorej iniciátorom...

Viac

Sociálne štipendium

Oznamujeme záujemcom o poskytnutie sociálneho štipendia, že 30. september 2013 je termín na doručenie žiadosti. Všetky potrebné doklady za rok 2012 treba priniesť na sekretariát školy. Pokyny nájdete na strane 2 v priloženom tlačive.

Viac

Anglický jazyk učíme pomocou metódy CLIL

(Content and Language Integrated Learning) Naša škola sa snaží poskytovať kvalitné vzdelávanie podľa štandardov platných pre slovenské školy, zároveň však chce dať vzdelávaniu širšiu dimenziu integrovaním anglického jazyka do vyučovacieho procesu...

Viac