fbpx

Chutný francúzsky týždeň

V týždni od 10. do 16. októbra 2016  nám francúzština „chutila“ ešte viac ako inokedy. Rozbehol sa totiž 27. ročník podujatia s názvom Týždeň chutí (La Semaine du Goût), ktoré sa organizuje každoročne v mesiaci október  a prebieha vo viacerých...

Viac

Výchova umením

Deviataci vymenili 3. novembra 2016 priestor triedy za školský dvor. Teoreticky sa už na predmete Výchova umením oboznámili s významom slova konceptuálne umenie, ale tentoraz prišla na rad osobná skúsenosť. V širšom chápaní pojmu konceptuálne...

Viac

Boli sme v Mochovciach !!

Asi každý pozná, čo sa nachádza v Mochovciach – druhá atómová elektráreň na Slovensku. Naši študenti z tried I. F a II. F dňa 2. 11. 2016 sa zúčastnili  odbornej exkurzie -Atómová elektráreň. V expozícií Energolandu  mali študenti možnosť...

Viac

Vyskúšali sme si elektronické testovanie

Nová učebňa prináša nové možnosti   Deviataci z Piaristickej spojenej školy F. Hanáka si vyskúšali  elektronické testovanie matematickej gramotnosti.  Vôbec prvé elektronické testovanie, a to hneď na pomerne náročných  matematických úlohách, si...

Viac

Kurz prípravy na manželstvo

V dňoch 21. – 23. 10. 2016 prebehol v našej škole ďalší Kurz prípravy na manželstvo pre snúbencov z farnosti Prievidza-PD, ale i širšieho okolia. Zúčastnilo sa na ňom 9 snúbeneckých párov a realizačný tím (tvoria ho manželské páry a iní...

Viac