fbpx

Boli sme v Mochovciach !!

Asi každý pozná, čo sa nachádza v Mochovciach – druhá atómová elektráreň na Slovensku. Naši študenti z tried I. F a II. F dňa 2. 11. 2016 sa zúčastnili  odbornej exkurzie -Atómová elektráreň. V expozícií Energolandu  mali študenti možnosť...

Viac

Vyskúšali sme si elektronické testovanie

Nová učebňa prináša nové možnosti   Deviataci z Piaristickej spojenej školy F. Hanáka si vyskúšali  elektronické testovanie matematickej gramotnosti.  Vôbec prvé elektronické testovanie, a to hneď na pomerne náročných  matematických úlohách, si...

Viac

Kurz prípravy na manželstvo

V dňoch 21. – 23. 10. 2016 prebehol v našej škole ďalší Kurz prípravy na manželstvo pre snúbencov z farnosti Prievidza-PD, ale i širšieho okolia. Zúčastnilo sa na ňom 9 snúbeneckých párov a realizačný tím (tvoria ho manželské páry a iní...

Viac

Výborné výsledky florbalistov

Na majstrovstvách okresu vo florbale ZŠ, obsadili naši chlapci v silnej konkurencii pekné 2. miesto. Po víťazstvách v základnej skupine nad Gymnázom VBN 8:2 a ZŠ Rastislavovou 3:2, postúpili do mestského finále, kde porazili ZŠ S. Chalupku 6:2 a...

Viac

Október – mesiac úcty k starším

V rámci mesiaca október, mesiaca úcty k starším sa niektorí naši žiaci zúčastnili besedy s prezidentkou neziskovej organizácie Fórum pre pomoc starším Ľubicou Gálisovou. Tá spoločne so svojou spolupracovníčkou priblížila ich prácu a problém...

Viac