fbpx

Kandidátka na voľbu členov Rady školy

Voľba členov Rady školy PSŠ F. Hanáka Prievidza sa uskutoční dňa 22.9.2016 počas rodičovského združenia. Kandidáti budú predstavení na plenárnom rodičovskom združení o 16.hod., voľba prebehne tajným hlasovaním na triednych schôdzkach. Členmi Rady...

Viac

Oznam

Vážení rodičia, aj zamestnanci Piaristickej spojenej školy F. Hanáka podporujú ciele štrajku a požiadavky ISU považujú za opodstatnené. Vyzývame Vládu SR, aby splnila svoje záväzky z Programového vyhlásenia voči rezortu školstva. Do štrajku sa...

Viac

Nové zahraničné mobility zamestnancov

Nový v máji schválený projekt Erasmus+ opäť umožnil našim pedagógom vzdelávať sa v zahraničí v podnetnom a profesionálnom prostredí. Ako prvá absolvovala svoj pobyt Mgr. Zuzana Korineková. Viac na stránke projektu Erasmus+ v zrealizovaných...

Viac

Ráno to bol taký obyčajný deň ….

Keď som sa nedeľné ráno zobudila do slnečného dňa bola som plná očakávaní. Ako pred každým maratónom. Hlavou mi behali klasické otázky: aké bude počasie, nebude príliš teplo, aká bude trať, a čo súperky, len neprepáliť tempo, bude dnes kríza na...

Viac